Tiêu trúc giá rẻ Việt Nam – tiêu bát khổng

148,000

Tiêu trúc giá rẻ các hệ bấm như bát khổng 6-1-1,  hệ 6 lỗ 4-2 và 5-1, hệ 10 lỗ, 11, 12 lỗ,… loại tiêu giá rẻ nhất chỉ từ 148k 198k 248k.