Tiêu bát khổng Giả Đá Cẩm Thạch, Rêu Phong, Giả Ngọc

300,000 259,000

Giá của sáo và tiêu sẽ theo chất lượng của cây sáo và tiêu với nhiều mức giá khác nhau. Dòng sơn giả ngọc, giả đá cẩm thạch sẽ có giá cao hơn dòng thường 30k – 50k phụ phí sơn