tieu truc viet gia reu phong mau den
sao gia da cam thach cac loai
20190408_124148

Sáo trúc nứa Giả Đá Cẩm Thạch, Rêu Phong, Giả Ngọc

230,000 178,000

Giá của sáo và tiêu sẽ theo chất lượng của cây sáo và tiêu với nhiều mức giá khác nhau. Dòng sơn giả ngọc, giả đá cẩm thạch sẽ có giá cao hơn dòng thường 30k – 50k phụ phí sơn