Sáo mèo Việt giọng Nam – sáo Mèo Nam loại tốt

298,000

Sáo mèo Nam – sáo mèo Việt giọng Nam loại tốt có thể dùng cho biểu diễn cũng như tập luyện. Âm chuẩn và lam đồng tốt, bền.