Sáo mèo Việt Nam và Nữ – sáo Mèo Kép Việt loại tốt

498,000

Sáo mèo Việt Nam – Nữ được ghép với nhau thành sáo mèo Kép Việt. Sáo mèo Kép Việt loại tốt có đầy đủ yếu tố để sử dụng cho biểu diễn, hòa tấu được làm từ trúc nứa tiêu chuẩn, lam đồng loại tốt.